Начало Новини БЮДЖЕТЪТ НА ЕС ЗА 2018 Г.: ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИТЕ, РАСТЕЖА И СИГУРНОСТТА
БЮДЖЕТЪТ НА ЕС ЗА 2018 Г.: ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИТЕ, РАСТЕЖА И СИГУРНОСТТА
Петък, 01 Декември 2017 07:23

- Повече пари за устойчив растеж, заетост, сигурност и изменението на климата;

- Допълнителни 116,7 млрд. евро за борбата с младежката безработица;

- Намаляване на средствата за Турция.

За 2018 г. евродепутатите осигуриха по-голяма финансова подкрепа за безработните младежи и допълнителни средства за малките и средни предприятия (МСП), научноизследователските програми и „Еразъм“.

Бюджетните кредити за поети задължения за 2018 г. са в размер на 160,1 млрд. евро, а бюджетните кредити за плащания – 144,7 млрд. евро.

След Съвета и Европейският парламент официално одобри предварителното споразумение относно бюджета за 2018 г., с 295 гласа „за“, срещу 154 гласа „против“ и 197 „въздържал се“. Председателят на Парламента Антонио Таяни подписа документа, с което той стана закон.

Младеж, икономически растеж и заетост

Парламентът спря опита на Съвета да съкрати бюджета за икономически растеж и заетост със 750 млн. евро. Той също така увеличи бюджетните кредити за поети задължения за Инициативата за младежка заетост със 116,7 млн. евро. Така през следващата година ще има общо 350 млн. евро за подпомагане на младите хора, търсещи работа.

Бежанска и мигрантска криза и орязване на средствата за Турция

Парламентът успя да увеличи сумите по проектобюджета на Комисията, предназначен за агенциите, чийто предмет на дейност е свързан със сигурността: Европол получава допълнително 3,7 милиона евро и 10 нови щатни позиции, а Евроюст получава още 1,8 милиона евро и още 5 щатни позиции.

Европейското бюро за подкрепа при търсене на убежище получава допълнителни 5 млн. евро за по-добро справяне с миграционната криза. Освен това Парламентът увеличи с 80 млн. евро бюджета за външна политика на ЕС в областта на миграцията. Това включва действия в източните и южните съседни страни, както и Западните Балкани.

По отношение на Турция евродепутатите решиха да намалят предприсъединителните фондове със 105 млн. евро, а допълнителни 70 млн. в кредити за поети задължения бяха оставени в резерв. По този начин Парламентът отговаря на влошаващото се положение по отношение на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека.

Земеделие и изменение на климата

Парламентът договори допълнителни 34 млн. евро за намаляване на младежката безработица в селските региони. Средствата за земеделски практики, които подпомагат опазването на околната среда и борбата с изменението на климата, бяха увеличени с 90 млн. евро.

Членовете на преговарящия екип на Парламента дадоха следните изявления след гласуванията:

Председателят на комисията по бюджети Жан Артюи (АЛДЕ, Франция) каза: „Парламентът може да бъде доволен от бюджета на ЕС за 2018 г. Ние успяхме да постигнем съгласие, защото нашите приоритети бяха да подсилим програмите, които подготвят ЕС за бъдещето и защитават европейските граждани – наука и научни изследвания чрез „Хоризонт 2020“, мобилност на младите европейци чрез „Еразъм+“ и „ЕразъмПро“, инфраструктурни програми чрез Механизма за свързване на Европа и малки и средни предприятия чрез COSME. Успяхме също така да увеличим финансирането за програми, свързани със сигурността, политиката за предоставяне на убежище и политиката за съседство“.

Водещият докладчик (раздел „Комисия“) Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния) каза: „Този бюджет отговаря на очакванията на гражданите от ЕС: заетост и икономически растеж от една страна и сигурност от друга. Инвестирайки в изследвания, инфраструктура, образование и малки и средни предприятия, ние ще станем по-конкурентноспособни и ориентирани към бъдещето. По отношение на сигурността, ние успяхме да подсилим Европол и Евроюст, за да могат те да осигурят по-добра координация и сътрудничество в борбата с тероризма и организираната престъпност в ЕС. Накрая подчертахме ясно, че подкрепата на ЕС за държави извън Съюза не идва без задължения за тях: Турция се отдалечава от ценностите на ЕС и ние решихме да намалим подкрепата за страната с допълнителни 105 млн. евро над предложеното от Комисията“.

Какво представляват бюджетните кредити за поети задължения и плащания?

Предвид необходимостта за извършване на многогодишни дейности, като например финансирането на научни проекти с продължителност от 2-3 години, бюджетът на ЕС прави разлика между кредити за поети задължения (стойността на правните задължения по сключени проекти и договори, чиято реализация може да надхвърли рамките на съответната година) и кредити за плащания (средства, които ще бъдат реално платени през съответната година, като част от тях е възможно да са ангажирани в предишни години).

 

 

Анкета

От какъв тип информация за Европейския съюз имате нужда?
 

Намерете ни във

Фотогалерия

2014

Медийни партньори