Начало Дейности
Дейности

Основни информационни услуги:

Създаденият през 2009 г. Информационен център Европа Директно - Кюстендил предлага своите услуги на широката общественост в специално оборудваното и с пряк достъп помещение, намиращо се на партерния етаж на читалище "Братство 1869" гр. Кюстендил.
Функционира и интернет страницата на центъра www.europedirect-kn.info, която се обновява ежедневно.
Центърът предоставя информационни услуги за всички групи хора, съобразени с местните и регионални нужди, което позволява на обществеността да получава информация, съвети, помощ и отговори на въпроси за Европейския съюз, законодателството, политиките, програмите и възможностите за финансиране.
Центърът е на разположение на обществеността от понеделник до петък с работно време от 09:00 до 17:30 ч.
Европа Директно – Кюстендил използва и популяризира:
- услугата обслужване „на едно гише“ – чрез мрежата „Europe Direct“ („Europe Direct“ Network), центъра за връзка „Europe Direct“ („Europe Direct Contact
Centre“) и „Вашата Европа“;
- официалния уебсайт на Европейския съюз (http://europa.eu), социалните медии на Европейския съюз и други информационни източници, до които центърът има безплатен достъп;
- други информационни мрежи и звена за контакт на европейските институции;
Центърът ще продължи да:
- участва в срещи и обучения, организирани от Европейската комисия (от Представителството и от централата в Брюксел);
- осигурява подкрепа за организиране и насърчаване на местни и регионални прояви, организирани от Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България;

Дейности за комуникация и повишаване на осведомеността през 2017 г.:

- Електронен информационен бюлетин,  изпращан два пъти в месеца до различни абонати
- Поддържане на своя страница в социалната мрежа Facebook - Europe Direct – Kyustendil
- Издаване на вестник  "Европейски вести"
- Издаване на информационна дипляна "Европа Директно – Кюстендил` 2017
- Издаване на информационна дипляна  „10 години България в ЕС – ползите за гражданите от Кюстендилски регион"
- Телевизионни предавания по теми, свързани с приоритетите на ЕС за 2017 г.
- Публикации в регионални и национални печатни и електронни медии
- Отбелязване на 9 май - Деня на Европа
- Инфо-тур 2017
- Отбелязване на 12 август – Международен ден на младежта
- „Езикова работилничка” по повод 26 септември – Европейски ден на езиците
- Младежки срещи „30 години Програма „Еразъм+” – предизвикателства и ползи за младите хора”

 

 

 

 

Анкета

От какъв тип информация за Европейския съюз имате нужда?
 

Намерете ни във

Фотогалерия

Медийни партньори