Начало Резултати
Резултати

     Дейността на Европа Директно - Кюстендил през изминалите 4 години – от 2009 до 2012 г. показа, че обществеността в Кюстендилски регион има нужда от информация за ЕС и различните европейски институции. В Кюстендилска и Пернишка област няма друг подобен център, обслужващ гражданите. Чрез различните дейности беше провокирано вниманието на деца, ученици, млади хора, хора в неравностойно положение, НПО сектора, културни дейци, земеделски производители др. На различните организации, училища, общини, кметства бяха представени възможностите за финансиране по различни европейски програми. Чрез центъра всички кампании на ЕС успяха да стигнат до гражданите и получиха широк отзвук. Изключително ползотворна се оказа работата с училищата, където бе повишено вниманието на учениците към работата на ЕС. Експертите от центъра бяха канени да изнасят лекции в различни училища, висок беше и процента на учениците, които взеха участие в различните семинари, конференции, информационни кампании и др.

    Именно затова предвидените дейности на Информационен център Европа Директно - Кюстендил периода 2013 – 2017 г. са насочени към разширяване на работата с гражданите на Кюстендилска област, с училищата от региона, НПО, местни власти, творчески формации, медии и др. Центърът ще продължи да прилага, в тясно сътрудничество с Представителството на ЕК в България, активен подход към комуникацията, който обхваща отговори на въпроси, обработка на запитвания, взаимодействие с местните заинтересовани страни, средствата, имащи мултиплициращ ефект, медиите, като в същото време ще стимулира дебата чрез организиране на различен тип събития – семинари, кръгли маси, конференции и др.
     Чрез изградената през периода 2009 – 2012 г. мрежа от инфо-точки в Област Кюстендил, които до момента са 15 на брой, ще продължим да осигуряваме по-бързо и качествено разпространение на информация по различни европейски въпроси и разнообразни информационни материали, издания на различните институции на ЕС, като по този начин ще се повиши осведомеността на по-широк кръг от хора.

    Чрез разпространението на електронен бюлетин, съдържащ информация за Европейския съюз, до над 400 абоната се цели тя да достигне до всички хора, ангажирани и работещи в тези институции, като по този начин броят на информираните ще се увеличи многократно.
Създаденото добро партньорство на Европа Директно - Кюстендил с различните общински и държавни институции, НПО от областта, ще спомогне за осъществяване на дейностите по проекта.
    Центърът и през този програмен период ще продължи успешно да работи и с другите информационни мрежи, на които читалището е представител - ЕвроДеск, „Читалища”, МИКЦ, Европейска доброволческа служба, Трансграничната младежка доброволческа мрежа за културни и обществени инициативи „Инициативи за бъдеще” между България и Сърбия и Евро-средиземноморска фондация за диалог между културите “Анна Линд”.
    След четири годишната дейност на Центъра Европа Директно - Кюстендил се наблюдава тенденция на все по-засилващ се интерес към него от страна на двете територии на Р.Сърбия и Р.Македония и по-специално общините Крива Паланка, Кочани, Щип, Пробищип, Босилеград, Лесковац, Ниш, Смедерево, Зайчар, Дойран, Нови сад и др. През 2011-2012 г. читалище „Братство 1869” реализира трансгранични проекти в областта на културата и изкуството с партньори Музикалното училище в гр.Ниш, Република Сърбия и НУ „Никола Карев” гр. Пробищип, Република Македония. Публичните културни мероприятия, организирани в рамките на проектите бяха осъществени със съдействието на Центъра Европа Директно – Кюстендил, който предостави и разнообразни информационни материали за ЕС на участниците и гостите в събитията. Създаденото партньорство ще бъде използвано за организирането на бъдещи инициативи с Центъра Европа Директно – Кюстендил, както в България, така и в Сърбия и Македония.

 

Анкета

От какъв тип информация за Европейския съюз имате нужда?
 

Намерете ни във

Фотогалерия

Медийни партньори