4DKL VRAGENLIJST PDF

Terluin B. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie [The Four-Dimensional. In non-clinical (working) populations it is important to differentiate between general distress, on the one hand, and psychiatric. Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie. Wat meet de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) in vergelijking met enkele.

Author: Guzragore Zushicage
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 4 July 2005
Pages: 333
PDF File Size: 1.55 Mb
ePub File Size: 12.23 Mb
ISBN: 499-7-75942-254-9
Downloads: 92007
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajijas

Four Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) – EMGO

De 4DKL heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. De vragenlijst kan zowel worden gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek als in de klinische praktijk. De 4DKL is opgenomen in de richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Psychische klachten De meeste ervaring is tot vragnelijst toe opgedaan in de huisartsenpraktijk en in de bedrijfs-gezondheidszorg.

Adolescenten vanaf 15 jaar en volwassenen, die de Nederlandse taal beheersen en niet manifest psychotisch of manisch zijn. Eventueel vanaf 12 jaar te gebruiken, dan zonder normgroep. Voor zwangere vrouwen is een aparte normgroep beschikbaar. De 4DKL meet vier dimensies van psychopathologie: Distress, Depressie, Angst en Somatisatie.

  AUTODESK 123D BETA TUTORIAL PDF

De Depressieschaal vraagt naar specifieke symptomen van een stemmingsstoornis: De Angst-schaal vraagt naar specifieke symptomen van angststoornissen: De Somatisatieschaal vraagt naar een scala aan functionele lichamelijke klachten. De vragen betreffen de periode van de afgelopen week en worden beantwoord op vrayenlijst 5-puntsschaal: De 4DKL is voortgekomen uit onderzoek naar psychosociale problemen in de eerstelijns-gezondheidszorg.

De meest voorkomende problematiek in deze setting is stressgerelateerd, te benoemen als spanningsklachten wanneer het sociaal functioneren nog redelijk intact is, of surmenage overspanning wanneer het sociaal functioneren is verstoord.

Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ)

Deze klachten blijken goed te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. Met behulp van de 4DKL kan derhalve een goed onderscheid worden gemaakt tussen ongecompliceerde stressgerelateerde problematiek en psychiatrische stoornissen.

Onder invloed van de zwangerschap blijken vrouwen een andere respons te hebben op de 4DKL.

Dat leidt tot een onderschatting van somatisatie en angst en een overschatting van distress. De 4DKL is daarom qua afkappunten aangepast voor de verloskunde praktijk.

De vragenlijst 4DKL-Verloskunde is geschikt voor de opsporing van vrabenlijst klachten tijdens de zwangerschap tot en met drie maanden postpartum. In de eerste plaats bleek de 4DKL een logische samenhang met de overeenkomstige schalen van deze klachtenlijsten te vertonen.

  BEINGNESS AND NOTHINGNESS PDF

Daarnaast bleek de 4DKL ook depressieve cognities te meten, wat niet door de andere instrumenten wordt meegenomen.

De afnameduur is minuten. Klik hier voor een voorbeeld rapport. Scoring via het web Testmij Online of met het Windows computerprogramma Datec Score Manager met automatische persoonlijke rapportage. Handscoring met behulp van een scoringsformulier duurt 10 minuten. Mijn account Winkelmand Afrekenen Contact. Uitgeverij van Psychologische Tests.

Four Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ)

Doelgroep Adolescenten vanaf 15 jaar en volwassenen, die de Nederlandse taal beheersen en niet manifest psychotisch of manisch zijn. Beschrijving De 4DKL meet vier dimensies van psychopathologie: Zwangerschap Onder invloed van de zwangerschap blijken vrouwen een andere respons te hebben op de 4DKL. Afname Schriftelijk of online.

Scoring Scoring via het web Testmij Online of met het Windows computerprogramma Datec Score Manager met automatische persoonlijke rapportage.