ANAF PROGRAME UTILE PDF

Final de proiect realizat de ANAF în parteneriat cu Tax Norway Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului RO 18 – “Întărirea capacităţii şi. Descarcati cele mai importante declaratii electronice actualizate de ANAF. In acest fel, contribuabilii au acces: la Formulare si programe ANAF utile in. Serviciul de permanență – număr apelabil numai în afara orelor de program – .. cu publicul: int; tel + ; fax + , [email protected]

Author: Munris Fezshura
Country: Mozambique
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 7 February 2007
Pages: 52
PDF File Size: 19.13 Mb
ePub File Size: 1.10 Mb
ISBN: 746-2-12615-411-4
Downloads: 57938
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Digar

Membrii consiliului de administratie al societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata pot fi alesi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face in mod obligatoriu. Mai multe ugile in acest sens pot fi gasite in Legea nr. Legea pietei de capital. Arbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventia arbitrala, unui tribunal arbitral din cadrul Curtii de Arbitraj sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru parti, potrivit prezentelor reguli.

Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor investiti constituie, in sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al Curtii de Arbitraj. prograne

PE CULMILE DISPERARII PDF

Solutionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral. In intreaga procedura arbitrala trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii. Arbitrajul institutionalizat este reglementat prin: Structura de vanzare cu suprafata medie sau mare in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate.

Suprafata de vanzare a unui centru comercial reprezinta suma suprafetelor de vanzare cu amanuntul de produse si servicii de piata si de alimentatie publica cuprinse in aceasta Centrul comercial este definit in Legea privind codul consumului, legea nr. Document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indica existenta increderii adecvate ca un produs, proggame corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.

Certificatul de conformitate este reglementat de Lege nr. Clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul si care prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract creeaza, anf detrimentul consumatorilor si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele anac cu consumatorii O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Oficiul National al Registrului Comertului

Stingerea a doua obligatii reciproce, pana la concurenta celei mai mici dintre ele. Consumatorii beneficiaza de urmatoarele drepturi: Mai multe reglementari in acest sens pot fi gasite in Legea privind codul consumului, legea nr. Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia Informarea consumatorilor despre produsele si serviciile oferite se realizeaza, in mod obligatoriu, prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora, inscrise la vedere, in mod vizibil, lizibil si usor de inteles, dupa caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vanzare sau in cartea tehnica, instructiunile de folosire ori altele asemenea, ce insotesc produsul sau serviciul, in functie de natura acestuia.

Scopul etichetarii este de a oferi consumatorilor informatiile necesare, suficiente, verificabile si usor de comparat, astfel incat sa permita acestora sa aleaga acel produs care corespunde exigentelor lor din punct de vedere al nevoilor si posibilitatilor lor financiare, precum si de a cunoaste eventualele riscuri la care ar putea fi supusi. Etichetarea si metodele prin care aceasta se realizeaza nu trebuie sa atribuie alimentelor proprietati de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor sau sa faca referiri la astfel de proprietati; sunt exceptate de la aceasta interdictie apele minerale naturale, precum si orice alimente cu destinatii nutritionale speciale, expres prevazute prin acte normative.

Garda Financiara se organizeaza ca institutie publica de control, cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, finantata de la bugetul de stat. Garda Financiara exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si alte fapte date prin lege in competenta sa.

  HISTERECTOMIA POR MIOMATOSIS PDF

Garda Financiara, in exercitarea atributiilor proprii, aanf, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea starii de fapt fiscale, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, sesizand, dupa caz, organele de urmarire penala competente. Incoterms reprezinta termenii comerciali international acceptati ce definesc si statueaza cadrul in care cumparatorul si vanzatorul isi desfasoara rolul ptograme privinta transportului de marfa, proprietatea asupra marfii, asigurarea marfii.

Detalierea termenilor Incoterms este realizata: Statul trebuie sa realizeze si sa incurajeze folosirea de programe menite sa asigure consumatorilor o informare si o educare corespunzatoare, pentru a permite acestora sa actioneze in mod distinct, in vederea unei alegeri corecte bazate pe o informare corespunzatoare asupra bunurilor si a serviciilor si sa fie cunoscatori ai drepturilor si responsabilitatilor ce le revin.

Statul, prin mijloacele sale, are ca scop protejarea consumatorilor la achizitionarea de produse si servicii, precum si protejarea interesului public general impotriva publicitatii inselatoare, a consecintelor negative ale publicitatii si stabileste conditiile in care este permisa publicitatea comparativa. Avand in vedere necesitatea asigurarii unei informari complete, concrete si inteligibile a consumatorilor pot fi initiate programe privind informarea consumatorilor prin massmedia.

Cadrul general privind obligativitatea informarii si educarii consumatorilor este definit in Legea privind codul consumului, legea nr. Activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Intreprinderea economica este definita in OUG nr. Intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa Inmatricularea persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, potrivit legii speciale, fara a fi necesara pronuntarea de catre judecatorul delegat a incheierii prevazute la art.

O procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, progra,e cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea acestuia din urma. Un debitor poate adresa presedintelui tribunalului anaaf cerere de numire a unui mandatar ad-hoc.

Prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-hoc dintre practicienii in insolventa, autorizati conform legii. Persoana fizica sau juridica, autorizata, care in cadrul activitatii sale profesionale fabrica, importa, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse ori parti din acestea sau presteaza servicii. Orice operator economic este obligat sa introduca pe piata numai produse sigure pentru viata, sanatatea si securitatea consumatorilor.

Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial. Patronatele sunt constituite pe activitati economice si organizate pe sectiuni, diviziuni, ramuri si la nivel national. Un numar de cel putin 15 persoane juridice inmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii poate constitui un patronat. Patronatele isi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica.

Pagina nu există pe server | Granturile SEE și Norvegiene

Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza statutului patronatului din care fac parte. Patronatul este definit in Legea nr. Persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Activitatea persoanei fizice autorizate este reglementata de OUG nr.

Piata relevanta geografica cuprinde zona in care intreprinderile in cauza sunt implicate in cererea si oferta de produse sau servicii, in care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene si care poate fi delimitata de zonele geografice invecinate, deoarece conditiile de concurenta difera in mod apreciabil in respectivele zone.

Prin urmare, piata relevanta in cadrul careia trebuie evaluata o anumita problema de concurenta se determina prin analiza atat a pietei relevante a produsului, cat si a pietei relevante geografice. Definirea pietei relevante, publicata de Consiliul Concurentei: Program guvernamental avand ca obiectiv acordarea de facilitati de subventionare partiala a dobanzilor si, dupa caz, de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii de catre institutiile de credit.

  EUROMILLIONS SYNDICATE AGREEMENT PDF

Mihail Kogalniceanu este un program multianual pe perioada — de incurajare si de stimulare a dezvoltarii I. Riscul se considera acceptabil si compatibil cu un grad inalt de protectie pentru siguranta si sanatatea consumatorilor, evaluarea riscului facandu-se in functie de urmatoarele aspecte: Cadrul general al securitatii produselor este definit in Legea privind codul consumului, legea nr.

Sistemul de informare al pietei interne. IMI, definit conform prevederilor art.

Termeni uzuali din domeniul comercial

Coordonatorul national IMI reprezinta autoritatea la nivel central, desemnata ca punct national de contact pentru cooperarea administrativa prin IMI. Utilizatorul IMI este persoana desemnata de catre o autoritate competenta sau de catre un coordonator IMI, care este inregistrata in sistemul IMI si participa la mecanismele de cooperare administrativa.

Limita de timp, care curge de la data dobandirii produsului sau serviciului, pana la care producatorul sau prestatorul isi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocuirii produsului ori serviciului achizitionat, pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorilor In cazul prestarilor de servicii, informatiile trebuie sa cuprinda categoria calitativa a serviciului, programme caz, timpul de realizare, termenul de garantie si postgarantie, preturile si tarifele, riscurile previzibile si, dupa caz, alte documente prevazute expres de lege.

In cazul serviciilor financiare, operatorii economici sunt obligati sa ofere consumatorilor informatii complete, corecte si precise asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin.

Back Tineri solisti Vedete Festivaluri 10 voci de Termeni uzuali din domeniul comercial. Legea pietei de capital Arbitraj institutionalizat Arbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventia arbitrala, unui tribunal arbitral din cadrul Curtii de Arbitraj sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru parti, utilf prezentelor reguli.

Reguli de Procedura Arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International Centru comercial Structura de vanzare cu suprafata medie sau mare in care se desfasoara activitati de comercializare cu programee de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate. Compensatie Stingerea a doua obligatii reciproce, pana la concurenta celei mai mici dintre ele.

Consumator Consumatorii beneficiaza de urmatoarele drepturi: Garda Financiara Garda Financiara se organizeaza ca institutie publica de control, cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, finantata de la bugetul de stat.

Incoterms Informare consumator Statul trebuie sa realizeze si sa incurajeze anag de programe menite sa asigure consumatorilor o informare si o educare corespunzatoare, pentru a permite acestora sa actioneze in mod distinct, in vederea unei alegeri corecte bazate pe o informare corespunzatoare asupra bunurilor si a serviciilor si sa fie cunoscatori ai drepturilor si responsabilitatilor ce le revin.

CS — marcaj national de conformitate, denumit in continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. Patronat Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial. Securitatea produselor Riscul se considera acceptabil si compatibil cu un grad inalt de protectie pentru siguranta si sanatatea consumatorilor, evaluarea riscului facandu-se in functie de urmatoarele aspecte: Utilizatorul IMI este persoana desemnata de catre o autoritate competenta sau de catre un coordonator IMI, care este inregistrata in proggrame IMI si participa la mecanismele de cooperare administrativa Termen de garantie Limita de timp, care curge de la data dobandirii produsului sau serviciului, pana la care producatorul sau prestatorul isi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocuirii produsului ori serviciului achizitionat, pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorilor In cazul prestarilor de servicii, informatiile trebuie sa cuprinda categoria calitativa a serviciului, dupa caz, timpul de realizare, termenul de garantie si postgarantie, preturile si tarifele, riscurile previzibile si, dupa caz, alte documente prevazute expres de lege.

Etichetat cu Juridic Dictionar juridic Dreptul comercial.